Review: Real Ugly by C.M. Stunich


Real Ugly (Hard Rock Roots #1)

by C.M. Stunich

 


Turner Campbell is an asshole.
I f*cking hate him.
But I can’t get enough either.
He sings like an angel and f*cks like a devil.
If I could, I’d run away and never look back because to tell you the truth, I think this man might be the death of me.

***

Naomi Knox is a bitch.
I can’t f*cking stand her.
But I can’t stop thinking about her either.
She looks like an angel and plays like a devil.
If I could, I’d f*ck her good and forget all about her, but to tell you the truth, I think this woman might be my last saving grace.

 

……………………………………………………………….

 

Review

My thoughts (Theo):

I believe that this book was simply blowing my mind from the moment I started to read it.  I strongly believe that every character has its own mind and its own personality both destroy or create something more, something different.

In my opinion, everything was made to create for the reader an anxiety that can make you cry or laugh, without even the possibility of going back.  The lines made you see things that you were not ready to understand or believe.

It’s not about the story it is about the way things can make me feel, and this book simply made me understand how life actually is. It made my head go blank and let myself get ready for the next step. You will not be capable of understanding this if you do not make the effort to read the lines yourself.

You cannot get absorbed by this book and not feel a thing. It might be the drugs, or the cigars, or even the briefs exchanges that take place. It is not about the current place, or about the future, it is about the hungry past and the needy son-of-a-bitch present. It is about an agreement between these two, swearing to make your life miserable without even blinking more than twice.

You have to see the book, what’s inside of it. You have to truly believe in its power and let yourself loose and ready to let go of everything you have had ever thought that was right. This book is not about right or wrong, is about pure, raw feelings, about choices and mistakes that you are holding not coming back to. It is about the way you can fuck up and do not even know it.

Naomi Knox is one of the most beautiful creatures you are ever going to meet! She is strong, capable of doing whatever she wanted and running from the justice. She is lost, yet found. She was an orphan all her life, always living with another set of different foster parents, yet this one family that took her last was the worst. The couple kept beating their own daughter to the point of no breathing, keeping her closed in a closet with only water, juice and a bottle to pee in and this other foster kid who stole Naomi’s heart for some brief seconds.

She knows that she was fucked up even before the magnificent Turner Campbell showed up in her life. She was the sixteen years old with a murdering accusation threatening to fall on her head, walking the street and having a crush on the biggest artist ever: the rock star Turner Campbell. She is almost raped by some stranger, but then the unthinkable happens, the rock-star himself appears and saves the young beautiful girl. She lies about her age and they end up together for only one stupid night and tons of promises that he will make her his.

The problem? He does not! He leaves her alone in the hotel room and goes on with his life like nothing ever happened. He forgets her, forgets everything and now he just wants her back so much!

Turner Campbell lives by the policy of: tell the truth, it is easier. He is a rock-star, someone with a lot of influence, tattooed everywhere and I mean everywhere! He’s neither the one not giving a damn, nor two and he just likes to use, smoke, and drink until he falls and to bang everything that has two legs. But he catches a glimpse of this stunning singer and the fact that she turns him off with every single offer makes him want her even more. He is now turned on and feelings start to show up, but he knows he has met her before, only if he could remember where or when.

The truth starts to reveal itself step by step, but it is not missed the fact that even though they do have each other and love each other at the same time, none of them does anything to ease the pain away and when you finally say that you love someone you expect to gain them at some point..

Except, what if they are being taken away and you cannot do anything about it? Can you survive the loss? Can you stop running after them? Can you stop the pain and the hole that was being put in your chest?

I recommend this book for everyone out there ready to start beating the crap out of your pillow or bed just because they are not comfy enough, because you are going to not let this book down, sweethearts!

Happy readying, babes!

 

Romanian Version:

Recenzie

Gândurile mele (Theo):

Eu cred că această carte mi-a spulberat toate aşteptările din momentul în care am început să o citesc. Cred cu îndârjire că fiecare personaj are propria conştiinţă şi propria personalitate care fie distruge fie creează ceva nou, ceva diferit.

După părerea mea, totul a fost făcut astfel încât să-i inducă cititorului un sentiment de anxietate care să-l facă să plângă ori să râdă, fără posibilitatea de a se putea opri. Rândurile te fac să vezi lucruri pe care nu erai pregătit să le înţelegi sau să le crezi.

Nu este vorba despre poveste, ci despre cum un obiect mă poate face să mă simt, iar această carte m-a făcut să înţeleg cum este viaţa de fapt. Mi-a deschis mintea şi mi-a permis să mă pregătesc pentru următorul pas. Nu veţi fi capabili să înţelegeţi dacă nu veţi face efortul să citiţi rândurile voi înşivă.

Nu vă puteţi lăsa captivaţi de această carte şi să nu simţiţi nimic. Ar putea fi drogurile, ar putea fi ţigările, sau ar putea fi şi micile schimburi care au loc. Nu este vorba despre locul actual, sau despre viitor, este vorba despre trecutul sterp şi despre nemernicul prezent lacom/nevoiaş. Este vorba despre înţelegerea dintre aceştia doi, amândoi jurându-se să îţi facă viaţa amară fără o clipă de ezitare.

Trebuie să treceţi prin această carte, prin conţinutul ei. Trebuie să credeţi în puterea ei şi să vă lăsaţi purtaţi de val şi să lăsaţi tot ce credeaţi corect în urmă. Cartea aceasta nu este despre ce e corect sau greşit, este despre sentimente pure şi curate, despre deciziile şi greşelile pe care nu vrei să le înfrunţi. Este vorba despre posibilitatea de a da greş şi de a nu conştientiza.

Naomi Knox este una dintre cele mai minunate creaturi pe care le-aţi putea întâlni! Este puternică, capabilă să facă orice îţi doreşte şi să fugă de justiţie. Ea este pierdută, dar totuşi găsită. A fost o orfană toată viaţa, întotdeauna a trăit cu mai mulţi părinţi adoptivi, dar cu toate acestea ultima familie cu care a stat a fost cea mai rea. Cuplul continua să-şi bată propria fiică până la un pas de moarte, o ţineau închisă într-un dulap cu nimic altceva decât apă, suc şi o sticlă în care să urineze, plus fiul lor care reuşeşte să-i cucerească inima.

Ea ştia că viaţa ei nu este în regulă încă dinainte ca magnificul Turner Campbell să apară. Avea şaisprezece ani când era pe cale să fie acuzată de o crimă, plimbându-se pe străzi şi fiind îndrăgostită de cel mai mare artist vreodată: starul muzicii rock, Turner Campell. Aproape că este violată de un străin, dar apoi se întâmplă imposibilul, starul rock o salvează pe tânăra fată. Ea spune o minciună legată de vârsta ei iar cei doi sunt împreună pentru o singură noapte şi sute de promisiuni că ea va fi al ei.

Problema? Nu o face. O lasă singură în camera de hotel şi el îşi continuă viaţa ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. El o uită pe ea, uită tot ce s-a întâmplat dar pe urmă o vrea înapoi.

Turner Campbell trăieşte pe principiul: spune adevărul, este mai uşor. Este un star rock, o persoană cu multă influenţă, tatuaje peste tot şi chiar “peste tot”. Este cel căruia nu-i pasă de nimic şi foloseşte, fumează şi bea până pică şi ar putea să şi-o pună cu orice îşi desface picioarele. Este însă captivat de această cântăreaţă uluitoare iar faptul că ea refuză orice avansuri îl face să o dorească şi mai tare. Este atras de ea, însă ştie că a mai întâlnit-o undeva, cândva, doar că nu îşi aminteşte când.

Adevărul începe să fie dezvăluit pas cu pas, însă nu poate fi trecut cu vederea faptul că deşi se au unul pe altul şi se iubesc reciproc, nici unul dintre ei nu face nimic ca să-şi uşureze durerea şi că atunci când spun în final “Te iubesc” se aşteaptă să-l cucerească pe celălalt instant.

Dar cu toate acestea, ce faci atunci când care ţi-e drag e luat de lângă tine şi nu poţi face nimic în această privinţă? Pot să treci peste această pierdere? Poţi să te opreşti din a încerca să dai de el? Poţi să scapi de durerea şi de golul lăsat în suflet?

Recomand această carte oricui e pregătit să-şi blesteme perna sau patul pentru că nu este destul de confortabil, pentru că nu veţi lăsa această carte din mână scumpilor! #

Spor la citit dragilor!

 

Nota mea: 5 / 5 stars

~Quotes~

 

“This baby let’s me take my low E string from an E Note to a D and back in a flash without having to retune. It can cry like a baby and scream like a devil; it’s got angel wings and horns both,and it’ll kiss you at the same time it fucks you. Not many dudes can top that,right?”“Your past is your foundation, and if it’s crumbling then you’ve got nothing left to build on.”“I was born with this horrible affliction that leaves me attracted to men. Why haven’t they invented a cure for that shit yet? Check the facts. It’s the world’s deadliest disease. I kid you not.”

 

Advertisements

Tell us your opinion...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s